Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Test av VMA på måndag 7/3 

På måndag den 7 mars, genomförs test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Signalen testas alltid klockan 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. Med tanke på läget i omvärlden vill vi betona att måndagens signal är ett ”vanligt” test. 

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns. 

- Med tanke på omvärldsläget vill vi betona att det är test av VMA på måndag, säger George Abadir Guirgis, säkerhetsutvecklare på Räddningstjänsten Väst. 

Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under två minuter. Larmprovet avslutas med signal ”faran över” som är en utdragen signal under 30 sekunder. Utomhussignalen provas alltid första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december månad, klockan 15.00.

Om signalen hörs i skarpt läge ska allmänheten:
  • Gå inomhus.
  • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
  • Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på TV eller text-TV.
  • Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.
  • Ta del av information från informationsnumret 113 13.
Ett VMA kan meddelas som utomhuslarm, genom lokalradion, TV och som larm till din telefon i form av samtal eller sms. 

Ytterligare ett larmprov för dig som bor i Ringhals beredskapszon
Bor du i beredskapszonen för Ringhals kärnkraftverk? I så fall har du sedan tidigare fått en så kallad RDS-mottagare (en slags radioapparat).
På måndag testas också RDS-larmet. Även detta är en rutinkontroll som görs första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december månad klockan 19.00.
Läs mer om RDS-larmprovet på Länsstyrelsens webbplats.  

För mer information
Se var tutorna är placerade i din kommun här.  
Läs mer på Länsstyrelsens Halland.  
Läs mer på MSB.se 


Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under två minuter. Larmprovet avslutas med signal ”faran över” som är en utdragen signal under 30 sekunder.
Relaterade länkar
Emergency warning
On Monday March 7th, the outdoor warning system is tested at 15.00 (3 pm). The signal sounds for 7
seconds, with 14 second breaks, for a total of 6 times. Afterwards, the “danger over” signal is tested,
which is an uninterrupted 30-second signal.
More information on the website for Emergency information from Swedish Authorities. 
 
Produktion Cityweb