Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Test av Viktigt Meddelande till Allmänheten 

I dag, den 7 mars är det åter dags att testa utomhuslarmet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Testet genomförs klockan 15.00. 

Med tanke på läget i omvärlden vill vi betona att måndagens signal är ett ”vanligt” test. 


VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.


Systemet testas fyra gånger om året, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad. 
 

Här kan du se var tutorna är placerade i din kommun.


För mer information
Läs mer på Länsstyrelsens Halland.  
Läs mer på MSB.se Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under två minuter. Larmprovet avslutas med signal ”faran över” som är en utdragen signal under 30 sekunder.

Produktion Cityweb