Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Klass 2 varning, hårda västliga vindar

SMHI har utfärdat en klass 2 varning med risk för stormbyar upp till 25 meter per sekund under torsdagen. Kulmen beräknas vara under torsdag morgon och förmiddag och de kraftiga vindarna beräknas sedan avta under dagen.
SMHI varnar även för högt vattenstånd i Kattegatt. Ännu ser man ingen fara att vattendragen i Halland skulle påverkas av havets vattenstånd.


Räddningstjänsten Väst har under onsdagen haft en avstämning med Länsstyrelsen, kommuner i länet och andra aktörer gällande vädervarningen. Vi har informerat våra jour- och beredskapsstyrkor och håller oss uppdaterade över läget.


Du kan förbereda dig genom att iaktta försiktighet. Förankra lösa föremål för att undvika att skada din eller andras egendom. Följ väderutvecklingen via smhi.se


För mer tips om hur du kan förbereda dig kika in på dinsakerhet.se

 

En klass 2 varning innebär:

Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Produktion Cityweb