Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Mycket låga grundvattennivåer i Halland

På många håll i Hallands län är grundvattennivåerna mycket under det normala (källa: SGU). Detta innebär att enskilda brunnar och kommunala grundvattentäkter kan påverkas.


För mer information se Länsstyrelsen Hallands hemsida

Produktion Cityweb