Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Ny föreskrift om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Från och med 1 oktober 2013 har nya föreskriften (MSBFS 2013:3) trätt i kraft. Denna reglerar vilka typer och mängder av brandfarliga varor som är tillståndspliktiga. Vissa verksamheter som innan ej behövde tillstånd är nu tillståndspliktiga. Se om ni är tillståndspliktiga under brandfarliga varor.
Produktion Cityweb