Tänk på brandsäkerheten under advent och jul!

Advent och jul är ljusets stora högtid. Tyvärr är också december den månad då flest bränder uppstår. Soteld, glömd spis och levande ljus är de vanligaste brandorsakerna under månaden.

Nedan finns tips för en god och brandsäker advent och jul.

Kontrollera brandvarnaren

Har du inte brandvarnare är det dags att skaffa en. Tänk på att testa dina brandvarnare ofta och gör det till en vana att även testa dem den 1 december på nationella brandvarnardagen. En brand växer fort och en fungerande brandvarnare kan ge dig tid att agera. Kampanjen Aktiv mot brand har en gratis sms-tjänst som påminner dig om att testa din brandvarnare. Du väljer själv med vilket tidsintervall du vill ha påminnelsen.
Anmäl dig på: skyddadigmotbrand.se Länk till annan webbplats.

Se till att ha rätt släckutrustning hemma

En viktig sak att tänka på om olyckan skulle vara framme är att se till att ha rätt släckutrustning hemma. Prioritera rädda och larma, men se alltid till att ha en brandfilt och en brandsläckare i hemmet.

Var försiktig med levande ljus

Tänk ett steg längre och byt ut mossan i adventsljusstaken, använd icke brännbara dekorationer. Levande ljus ska inte lämnas obevakade! En bra idé är att den som tänder ljusen även ansvarar för att släcka dem. Vem är ljusvakt hemma hos dig?

Prata med barnen om brandrisker

Barn kan tycka att det är spännande med levande ljus. Låt dem tända ett ljus men var med dem och berätta att de bara får tända ljusen när någon vuxen är i rummet.

Om du ska baka, håll ett öga på spisen

Smör, margarin eller andra fetter som blir överhettade kan ge en våldsam brand. Den får inte släckas med vatten – lägg i istället på ett lock så att branden kvävs.

Tomtebloss

Tomtebloss kan verka ofarliga och gnistorna känns kanske inte så varma, men det är de. Gnistorna kan börja brinna och tomtebloss vållar brand lättare än vad många tror.

Om du har en gran, låt den inte torka

Om du har en julgran, se till att den har vatten. En torrgran är lättantändlig och kan börja brinna närmast explosionsartat.

Anventsljusstake

Låt inte ljusen brinna när du lämnar rummet.

Publicerad den:

Senast ändrad: