Fyrverkerier

Vi önskar alla en trygg och säker nyårsafton. Ska du fira med fyrverkerier så vill vi påminna dig om att det innebär vissa risker. Var nykter, följ bruksanvisningen samt åldersgränsen 18 år.

De flesta olyckor orsakas av felhantering. Det finns en 18-årsgräns för hantering av fyrverkerier. Trots det skadas ofta minderåriga i fyrverkeriolyckor.

Från 1 juni 2019 har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) beslutat restriktioner gällande raketer med styrpinne. Det som kommer att krävas för att få skjuta raketer med styrpinne efter 1 juni 2019 är:

  • Tillstånd till användning av explosiv vara från kommunen.
  • Genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare.

Detta innebär i normalfallet att privatpersoner ej får använda eller köpa denna typ av produkter. Dessa bestämmelser har införts för att MSB har uppmärksammat att raketer med styrpinne varit överrepresenterade i olycksstatistiken under de senaste åren. Syftet med förändringen är att förebygga olyckor.

Nedan följer tio tips för ett säkrare fyrverkeri. Punkterna är sammanställda av MSB, polisen och Brandskyddsföreningen. Tänk på att det är viktigt att planera fyrverkeriet i dagsljus, att inte avfyra vid stark vind samt att visa hänsyn till grannar.

10 råd för säkrare fyrverkerier

Kontroll och reklamation

Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

Ta god tid på dig

Förbered ditt fyrverkeri i god tid och ha koll på väder och vind.

Var nykter

Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

Använd bruksanvisningen

Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.

Tumregel: håll ej en tänd fyrverkeripjäs i handen

Håll aldrig en tand fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

Luta dig inte över

Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

Rätt avstånd

Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkeripjäser så följ alltid bruksanvisningen.

Vänta med att gå fram

Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.

Tänk på riskerna

Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.

Visa hänsyn

Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Fyrverkerier

Vi önskar alla en trygg och säker nyårsafton.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Senast ändrad: