Nytt handlingsprogram är beslutat

Ett nytt handlingsprogram har tagits fram och antogs av den politiska direktionen den 6 december 2021 med anledning av ändringar i lagen om skydd mot olyckor (2003:778), LSO.

Enligt LSO ska varje kommun ha ett handlingsprogram för den förebyggandeverksamheten och räddningstjänsten. LSO är en målstyrd lagstiftning med en övergripande intention om att färre ska omkomma, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Kommunerna är skyldiga att ta fram handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser, i vilka det ska formuleras mål som ska syfta till att uppnå de nationella målen. Målen och utformningen av den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor.

I oktober 2020 så beslutades det om ett antal lagändringar i LSO med syfte att öka styrningen för ett tillfredställande och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Kommunerna har nu krav på sig att på ett tydligare och mer jämförbart sätt redogöra för vilken förmåga de har att hantera risker förolyckor i kommunen med en tydligare koppling mellan risker och den förmåga som finns för att skapa en positiv effekt för att hindra eller bryta ett skadeförlopp.

Med anledning av ändringarna i LSO har nytt handlingsprogram tagits fram som antogs av den politiska direktionen den 6 december 2021.

Här kan du ta del av Räddningstjänsten Västs handlingsprogram Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster..

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: