Rväst startar upp ett kvinnligt nätverk

För Räddningstjänsten Väst är arbetet med att förbättra jämställdheten och mångfalden samt minska sexuella trakasserier både nationellt och internt i verksamheten en väldigt viktig del. Som en del i detta arbete startar vi idag upp vårt kvinnliga interna nätverk.

Idag den 8 mars är det internationella kvinnodagen, en dag som instiftades år 1910 för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Vad passar inte bättre då än att starta upp Räddningstjänsten Väst kvinnliga nätverk?

- Idén uppkom under vårt ordförandeår i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) 2021 och efter en träff med kvinnliga kollegor såg vi att behovet och viljan för ett sådant nätverk finns i verksamheten, säger Guitta Atallah Hajj, verksamhetsutvecklare. Syftet med nätverket är stötta, hjälpa och utveckla varandra samt verksamheten, exempelvis att lättare ska kunna lyfta olika arbetsmiljöfrågor.

Kvinnlig brandman framför en brandbil

Statistiken från 2021 visar att 26% av brandmännen i jour är kvinnor 8% av beredskapsbrandmännen är kvinnor.

Räddningstjänsten Väst vill vara en aktiv aktör som vågar förändra och tar till sig ny kunskap. Det är viktigt att spegla den ökade mångfalden i samhället och att alla medarbetare känner sig inkluderade i verksamheten. Ett av utvecklingsmålen* är att öka andelen kvinnliga brandmän, både inom jour- och beredskapssidan.

- Vi arbetar med jämställdhetsfrågan på olika sätt, berättar Guitta. Bland annat jobbar vi med kompetensutveckling i frågor om likabehandling genom Gender coach projektet och vår interna Inkluderingsvecka och Medarbetardagar.

 

 

*Utvecklingsmålen för 2025 säger bland annat att andelen kvinnliga brandmän i jour ska vara minst 25% och att andelen kvinnliga brandmän i beredskap ska var minst 15% år 2025. Vi är på god väg, statistiken från 2021 visar att 26% av brandmännen i jour är kvinnor 8% av beredskapsbrandmännen är kvinnor.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: