Klimatbokslutet för 2021 visar att utsläppen minskat

Klimatförändringarna påverkar olyckslandskapet och i sin tur vad som krävs av oss. Att systematiskt arbeta för att minska vår klimatpåverkan är därför en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Räddningstjänsten Västs andra klimatbokslut är nu publicerat och det visar att våra utsläpp minskar.

Syftet med klimatbokslutet är att få en nulägesbild, kunna följa trender och genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan. Klimatbokslutsarbetet ger oss också den kunskap och förståelse som krävs för ett aktivt och strategiskt klimatarbete. Vi får också de verktyg vi behöver för att kunna prioritera åtgärder där vi bäst kan få effekt för att minska vår klimatpåverkan.

Klimatbokslutet 2021 visar att våra totala utsläpp (CO2e) har minskat med 33,4 % sedan föregående års bokslut. Vi har minskat våra utsläpp rejält inom det område där utsläppen är som störst, nämligen transporter. Minskningen beror till stor del av förändrat uppdrag och till viss del av att fossildrivna fordon har bytts ut mot eldrivna fordon.

- Men då bytet till eldrivna fordon skedde under spridda delar av året kan vi förvänta oss se en fortsatt minskning av utsläppen inom transporter under 2022, förklarar Jenny Gardtman, verksamhetsutvecklare på Räddningstjänsten Väst.

I klimatbokslutet rapporter vi sedan tidigare utsläpp inom transporter och el- och värmeförbrukning. Vi har valt att komplettera vårt klimatbokslut i år med nya utsläppsområden, vilka är vissa stationära förbränningar (gasoluppvärmning i våra övningshus samt alkylatbensin som används i motorsågar, motorsprutor mm) samt tjänsteresor med flyg.

Här kan du läsa hela klimatbokslutet Länk till annan webbplats..

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: