Vill du vara brandman utöver ditt ordinarie arbete?

Beredskapsbrandmännen har ett viktigt uppdrag i samhället och rycker ut för att bland annat hantera bränder och trafikolyckor. Hos oss på Räddningstjänsten Väst finns tio beredskapsstationer, runt om i de två medlemskommunerna, med ungefär 40 brandmän som har beredskap varje vecka och träder i tjänst när larmet går.

De utgör ryggraden i svensk räddningstjänst, av Sveriges 16 000 brandmän är cirka 11 000 brandmän i beredskap. Räddningstjänsten Väst har verksamhet på tio orter i Varbergs och Falkenbergs kommuner, i centralorterna Varberg och Falkenberg finns både en jour- och en beredskapsstyrka. På följande orter finns en beredskapsstyrka; Kungsäter, Väröbacka, Skällinge, Veddige, Tvååker, Ullared, Fegen och Vessigebro. På Räddningstjänsten Väst är det total cirka160 brandmän i beredskap anställda.

Mattias Norling, enhetschef för beredskapsstyrkorna, söker ständigt efter fler kvinnor och män som vill arbeta som brandman i beredskap utöver sitt ordinarie arbete. Behovet av att rekrytera fler beredskapsbrandmän är stort i flertalet av orterna.

Här nedan berättar Mattias om yrket och vad det innebär.

Varför är beredskapsbrandbrandmannens uppdrag viktig för orten?

För att hjälpen finns nära om något händer, det skapar trygghet för invånarna.

Vad innebär det att vara brandman i beredskap?

Det innebär att man har beredskap var tredje eller fjärde vecka. Under beredskapen så bär man en personsökare och responderar på larm.

Man har då fem eller åtta minuter på sig att ta sig till stationen och åka ut på larmet. Man har även 1-2 övningar under beredskapsveckan.

Hur ofta har man beredskap och vad innebär det?

Beroende på vilken station man arbetar så har man beredskap var tredje eller fjärde vecka.

Vem kan blir brandman i beredskap?

För att bli anställd som brandman i beredskap ska du vara över 21 år, frisk och ha god kondition. Du ska även inneha B-körkort och bo på orten du söker till.

Om man bor på en ort där det finns en beredskapsstation men inte jobbar där – kan man bli beredskapsbrandman ändå?

Vi ser ju helst att man både bor och arbetar i den orten man söker till. På vissa stationer har vi väldigt svårt att få dessa två kriterier uppfyllda. Så ibland kan det vara möjligt att bli anställd om man endast bor på orten för att täcka upp kvällar, nätter och helger.

Har man möjlighet att arbeta hemifrån under beredskapsveckan är det också en bra lösning.

Vad är det bästa med att vara brandman i beredskap?

Att man får utbildningar och kunskap som man har stor nytta av i det övriga arbets- och privatlivet. Man kommer även med i ett gött gäng med god gemenskap.

Det känns också väldigt bra att bidra till samhällsnyttan där vi framförallt skapar trygghet men där vi även responderar på larm och hjälper människor i nöd. Kort och gott så erbjuder vi ett spännande yrke med variation och utmaningar, god kamratskap och meningsfulla uppgifter.

När är sista ansökningsdagen?

Den 14 augusti är sista dagen att söka tjänsten brandman i beredskap om man vill vara med i höstens rekrytering.

Mattias Norling, enhetschef, bredvid en brandbil

Mattias Norling, enhetschef för brandmän i beredskap, söker ständigt nya tjejer och killar som vill vara brandmän utöver sina ordinarie arbeten.

Vill du arbeta som brandman i beredskap?

Mer information om yrket och hur du söker finner du här.

Publicerad den:

Senast ändrad: