Räddningtjänsten Väst inför en ny säker väg för visselblåsare

Nu inför Räddningtjänsten Väst en funktion för visselblåsare. Tjänsten kan användas av personer som har eller har haft en arbetsrelation till oss på RVäst och innebär en möjlighet att på anonym väg att slå larm vid misstanke om oegentligheter eller missförhållanden.

Den nya tjänsten är en följd av den nya visselblåsarlagen som ger personer med en arbetsrelation till en organisation eller ett företag skydd vid visselblåsning. Enligt lagen är alla offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats senast 17 juli 2022.

Larma vid oegentligheter eller missförhållanden

Syftet med den nya visselblåsarfunktionen är att Räddningstjänsten Västs medarbetare och andra som har en arbetsrelation till oss anonymt ska kunna larma vid misstanke om exempelvis mutor, bedrägeri, stöld, jäv eller grov diskriminering.

Skyddad av sekretess

Personer som har eller har haft en arbetsrelation till Räddningstjänsten Väst är skyddade av sekretess (exempelvis medarbetare, före detta medarbete, personer som söker jobb hos oss, praktikanter, konsulter och leverantörer). Den nya visselblåsarlagen innebär också skydd på så sätt att den innehåller förbud för arbetsgivaren att vidta repressalier mot anmälare.

I linje med detta riktar sig den nya visselblåsningsfunktionen på Räddningstjänsten Väst endast till personer som har eller har haft en arbetsrelation till oss.

Ett externt företag är mottagare

Ett externt företag tar på Räddningstjänsten Västs uppdrag emot alla rapporter. Företaget kan också vid behov göra utredningar och föreslå åtgärder. Det finns inte något krav på att ange sin identitet för den som vill lämna en visselblåsarrapport.

När ska tjänsten inte användas?

Visselblåsartjänsten är inte till för att lämna generella synpunkter eller klagomål på hur vår verksamhet bedrivs. Det är heller ingen kanal där medarbetare kan förmedla allmänt missnöje kring exempelvis lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Läs mer här.

Publicerad den:

Senast ändrad: