Olämpligt att elda!

För närvarande är det mycket olämpligt att elda utomhus då det råder mycket stor brandrisk. Det är väldigt torrt i skog och mark.

Brandriskprognosen för onsdagen (20 juli) visar ett värde på 5 vilket innebär att det är mycket stor brandrisk.

Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och under eget ansvar! Vi avråder er dock från att grilla i skog och mark då det är förenat med en stor risk under rådande omständigheter.

Du vet väl om att du kan följa brandriskprognosen via vår hemsida? På första sidan finns en gul ruta (på höger sida) som visar ett värde på en femgradig skala. Värdet uppdateras dagligen mellan april och september. Du kan också ladda ner appen "Brandrisk ute" där appar finns för nedladdning.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: