Krisberedskapsveckan - vecka 39

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap för minst en vecka och kunna ordna med vatten, mat och värme. Löser du det?

Vecka 39 - Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Se program för veckan nedan. Välkomna till biblioteken i Varberg och Falkenberg!

Krisberedskapsveckan - vecka 39

Måndag 26 september klockan 13.00-16.00 Stadsbiblioteket i Varberg

Försvarsutbildarna pratar om krisberedskap Lilla Teatern, se tider nedan.

Klockan 13.00 – 13.50 Civilt försvar inkl. livsmedelsberedskapen

Klockan 14.00 – 14.45 Krislådan inkl. personlig beredskap

Klockan 15.00 – 16.00 Omvärldsläget – angreppen mot Ukraina

Tisdag 27 septemberg klockan 10.00-18.00 Stadsbiblioteket i Varberg

Bilkåren, Lottakåren och Blå Stjärnan på plats för att berätta om sin verksamhet och om

krisberedskap. Försvarsutbildarna pratar om krisberedskap, se tider nedan.

Klockan 13.00 – 13.50 Civilt försvar inkl. livsmedelsberedskapen

Klockan 14.00 – 14.45 Krislådan inkl. personlig beredskap

Klockan 15.00 – 16.00 Omvärldsläget – angreppen mot Ukraina

Tisdag 27 september klockan 10.00-15.00 Stadsbiblioteket i Falkenberg

Räddningstjänsten Väst pratar om hemberedskap.

Onsdag 28 september klockan 10.00-16.00 Stadsbiblioteket i Varberg

Räddningtjänsten Väst pratar om hemberedskap.

Onsdag 28 september klockan 10.00-18.00 Stadsbiblioteket i Falkenberg

Försvarsutbildarna pratar om krisberedskap, se tider nedan.

Klockan 14.00 – 14.50 Civilt försvar inkl. livsmedelsberedskapen

Klockan 15.00 – 16.00 Omvärldsläget – angreppen mot Ukraina

Klockan 16.00 – 16.30 Krislådan och personlig beredskap

Torsdag 29 september klockan 10.00-18.00 Stadsbiblioteket i Falkenberg

Bilkåren, Lottakåren, Röda korset och Civilförsvarsförbundet på plats för att berätta om sin verksamhet och om krisberedskap.

Krisberedskapslåda

En krislåda är i grunden ofta en låda med ett par bra-att-ha-saker om vatten, el och liknande funktioner slutar att fungera.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Senast ändrad: