Vid höga vattennivåer

Det har regnat mycket i flera dagar och markerna är blöta. Detta kan innebära att vattnet har svårt att sjunka undan och att det kan bli höga havsvattennivåer som påverkar utflödet i våra vattendrag.

Bor man lågt och nära vatten är det bra om man är beredd ifall vattnet börjar stiga. I första hand måste räddningstjänsten prioritera samhällsviktiga funktioner. Nedan finns information om hur du kan förbereda dig.

Privata fastigheter

Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att skydda din egendom, förebygga skador och begränsa olyckor. Du kan behöva material till skyddsvallar eller en dränkbar pump för att pumpa bort vatten. Det finns pumpar och liknande utrustning att köpa eller hyra hos flera privata aktörer.

Markägare och lantbrukare

Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar. Säkerställ att ensilagebalar ligger på ett betryggande avstånd från vatten. Djurägare bör tänka på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren.

Du kan läsa mer här.

Översvämning

Översvämningar kan uppkomma under olika tider på året och då av olika orsaker.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Senast ändrad: