Eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner

Från och med den 1 juni klockan 15:00 råder det eldningsförbud i Varbergs kommun. Från och med den 2 juni klockan 15.00 gäller detsamma i Falkenbergs kommun. Det långvariga torra och varma vädret har orsakat torka och därmed en mycket hög brandrisk.

Vid eldningsförbud är det förbjudet att elda utomhus. Det gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta iordningställda grillplatser. Se till att det är ordentligt släckt innan du lämnar. Att bryta mot ett eldningsförbud kan ge böter.

Tänk även på riskerna vid:

  • Arbete som kan orsaka gnistor eller varmgång i skog och mark.
  • Rökning i skog och mark.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Då eldningsförbudet hävs meddelas detta via kommunernas hemsidor och sociala medier samt räddningstjänstens hemsida och sociala medier.

Läs mer om eldningsförbud på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

För ytterligare information se MSB(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

There is a fire ban from 3 p.m. today, Tuesday, June 1, in Varberg and Falkenberg municipalities.

It is permitted to grill on your own property in a raised grill. You must have a fire extinguisher nearby. If you are staying at a campsite, check with the supervisor if it is ok to grill, they may have different rules. Please note that you are not allowed to make fires or grill in forests or public areas.

When grilling, it is a good idea to place the grill on a non-combustible surface.

An open burning ban means that you are NOT allowed to make a fire or grill in the forest or in public areas. The ban also applies to disposable barbecues, prepared fireplaces and barbecue areas on public land, such as beaches, campsites, parks and wild camping.
Remember that you are always responsible for safety and that you can be held accountable and punished if you cause a fire or break the ban.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: