Eldningsförbudet hävs i Varbergs och
Falkenbergs kommuner

Från och med fredag 30 juni klockan 15.00 hävs det rådande eldningsförbudet i Varberg och Falkenberg.

Fredag den 30 juni klockan 15:00 upphör eldningsförbudet i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Utifrån rådande väder och SMHI:s prognoser framåt är brandrisken nedåtgående och ett eldningsförbud är inte längre motiverat.

Kommunerna har, efter en lång period med torka och hög brandrisk, fått nederbörd och brandrisken har den senaste perioden varit normal eller låg. Baserat på SMHI:s prognoser för brandrisk de kommande dagarna görs bedömningen att brandrisken är stabil och att den inte heller förväntas öka nämnvärt de närmast dagarna.

Vi vill dock påminna om försiktighet vid eldning. Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och eget ansvar. Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark. Läs mer under eldning.

Glöm inte kolla brandriskprognosen - den hittar du på förstasidan här på vår hemsida eller i appen Brandrisk Ute. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild: MSB

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: