Brandvarnare kopplat till trygghetslarm gör skillnad!

Vill du höra en solskenshistoria så kommer den här. I veckan har vi kunnat läsa i media om hur hemtjänsten, tack vare att brandvarnaren var kopplad till trygghetslarmet, kunde rädda en person ur ett rökfyllt hus.

Sedan 2018 har samtliga trygghetslarm i Varbergs och Falkenbergs kommuner brandvarnare kopplat till sig vilket innebär minskad risk för allvarliga personskador vid händelse av brand. Det är ett bra hjälpmedel för dem som har svårt att larma 112, agera eller utrymma snabbt.

När röklarmet utlöser går en signal direkt till KSC (Kommunsamordningscentralen) hos oss som hanterar det vidare. Att koppla röklarm till alla trygghetslarm är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna vi genomfört för att stärka skyddet för riskutsatta grupper och som nu återigen visat sig rädda liv. Det var under tisdagsmorgonen förra veckan som hemtjänstpersonal kunde rädda en person ur ett brinnande hus efter att brandvarnaren indikerat på rök.  

En solskenshistoria! Fantastiskt bra jobbat alla inblandade! Tillsammans bidrar vi till ett tryggare samhälle för alla!

Brandvarnare integrerade med trygghetslarmet minskar risken för allvarliga personskador.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: