Röd varning - Höga flöden

Regn, rusk och ännu mer regn att vänta. Ovädret har kopplat sitt grepp om Sverige och nu kommer också kraftiga vindar. SMHI har utfärdat en röd varning för höga vattenflöden i hela Hallands län.

Mer regn väntas som kan resultera i höga flöden i bäckar och diken på flera håll i Halland. SMHI har utfärdat en röd varning för höga vattenflöden från och med midnatt (8 augusti klockan 00.00) och ett dygn framåt. Exakt var de största regnmängderna blir är ganska osäkert. Kustnära vattendrag kan även påverkas av höga havsvattenstånd. Följ väderläget på smhi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senaste tidens regn har även orsakat risk för översvämning i vattendrag längs
Himleån vid Lindhov i Varberg samt utmed Suseån i Falkenberg.

Väderförhållandena har också varit märkbara i trafiken och fler störningar kan vara att vänta. Följ läget i trafiken på Trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbered dig för översvämningar
När det kommer stora vattenmängder kan det finnas risk för översvämningar. Källare kan ta in vatten och lågt liggande vägar kan bli översvämmade. Vid skyfall prioriterar vi på räddningstjänsten alltid samhällsviktiga funktioner och som privatperson ansvarar du själv för din egendom. Ta reda på mer om hur du själv kan förbereda dig för översvämningar.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: