Vi deltar på Näringslivsdagen i Varberg

Som en del i arbetet med att rekrytera fler brandmän i beredskap till våra deltidsstationer deltar Räddningstjänsten Väst på Varbergs Näringslivsdag den 6 september i Arena Varberg.

Varbergs Näringslivsdag är ett event då näringslivet i Varberg träffas. Under dagen får deltagarna bland annat lyssna till föreläsningar, som i år har temat drivkraft, utmaningar och kommunikation samt nätverka och knyta nya kontakter. Räddningstjänsten Väst kommer ha en monter med i utställningen och syftet med vår medverkan är att sprida kunskap om yrket brandman i beredskap – berätta om dess viktiga samhällsroll och hur bra det är att ha en beredskapsbrandman som anställd.

- Alla vet inte hur viktiga beredskapsbrandmännen är för samhället, vad de gör och vad det innebär att ha en brandman anställd. Vi hoppas att vi med vår medverkan öka kunskapen kring brandman i beredskap hos företagarna i Varberg och på så vis också rekrytera fler till våra deltidsstationer, säger Mattias Norling, enhetschef. I Varberg har vi störst behov av fler brandmän i Kungsäter och Skällinge, fortsätter han.

 

Välkomna till vår monter på onsdag!

I Sverige finns det cirka 16 000 brandmän och av dessa är omkring 11 500 beredskapsbrandmän.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: