Brandman på jobbet-dagen! En dag för Sveriges alla beredskapsbrandmän och deras huvudarbetsgivare!

I dag på Brandman på jobbet-dagen, 5 september, vill vi rikta ett tack till alla arbetsgivare och familjer för att vi får låna era anställda, sambos, makar, mammor och pappor!

För femte året i rad anordnas den nationella Brandman på jobbet-dagen för Sveriges alla beredskapsbrandmän! Dagen som alltid infaller den första tisdagen i september är en dag då vi visar samhället var våra beredskapsbrandmän och deras huvudarbetsgivare finns, med målet att uppmärksamma omgivningen på yrket och väcka intresse. Att det sedan kanske skapar många roliga möten och spännande situationer är en ren bonus!

Stommen i svensk räddningstjänst

Beredskapsbrandmän är brandmän som inte har räddningstjänsten som huvudarbetsgivare men som är beredda att rycka ut när larmet går. De utgör stommen i svensk räddningstjänst och är därmed en mycket viktig del i samhällets skydd mot olyckor. För att systemet med beredskapsbrandmän ska fungera behövs människor som åtar sig uppdraget parallellt med sina vanliga jobb. Det behövs också arbetsgivare som låter sin personal lämna sitt arbete vid larm. Idag tar vi tillfället i akt att lyfta fram och hylla våra beredskapsbrandmän och deras huvudarbetsgivare! Tusen tack till er alla!

Publicerad den:

Senast ändrad:

Senast ändrad: