Fler frivilliga ger ökad trygghet!

Alla bränder är små till en början, en tidig insats kan göra stor skillnad! Räddningstjänsten Väst har sedan länge arbetat med frivilliga. Genom ett nytt pilotprojekt, Delta, ska det bli enklare att involvera fler privatpersoner och på så sätt öka tryggheten.

Vi har sedan 2014 arbetat med Frivillig insatsperson på de orter på landsbygden där det tar längre tid innan hjälpen når fram. Vi har i dag drygt hundra frivilliga som får information via SMS då en olycka inträffat i deras närhet. Nu utvecklar vi detta ytterligare och under hösten lanseras Delta, en applikation som gör det enklare att vara frivillig. Genom appen blir förutsättningarna enklare, att på ett större geografiskt område, få fler att kunna göra en första insats innan räddningstjänsten är på plats.

Vår förhoppning med detta projekt är att förstärka kedjan av frivilliga personer som kan ge snabb hjälp i början av brandförloppet. Dessa frivilliga kan jämföras med vilken privatperson som helst som hjälper till vid en olycka. De har inga skyldigheter, inga krav på att svara ja på ett larm, inte heller några rättigheter men många möjligheter! Det är tiden som är kritisk och det finns mycket nytta som kan göras.

Mer information inför lansering kommer inom kort.

Pilotprojektet Delta startade i mitten av september 2023 och löper under 2024 för att därefter integreras in i/anses vara en del av ordinarie verksamhet. Delta är ett samarbete mellan Räddningstjänst Väst och Heartrunner, som utvecklat appen Sms-livräddare.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Hitta på sidan

Senast ändrad: