Test av Viktigt Meddelande till Allmänheten

I dag, den 4 december är det åter dags att testa utomhuslarmet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Testet genomförs klockan 15.00.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Systemet testas fyra gånger om året, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad.

Här Länk till annan webbplats. kan du se var tutorna är placerade i din kommun.

Om signalen hörs i skarpt läge ska allmänheten

  • Gå inomhus.
  • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
  • Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på TV eller text-TV.
  • Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.
  • Ta del av information från informationsnumret 113 13.

Ett VMA kan meddelas som utomhuslarm, genom lokalradion, TV och som larm till din telefon i form av samtal eller sms.

För mer information

Läs mer på Länsstyrelsens Halland Länk till annan webbplats..

Läs mer på MSB.se. Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast ändrad:

Senast ändrad: