Vi önskar alla ett gott nytt år!

Fyrverkerier

År 2023 börjar lida mot sitt slut och det är dags att fira in det nya! Att fira med fyrverkerier är stämningsfullt men kan innebära vissa risker och vi vill här ge dig några bra tips att tänka på innan du tänder på stubinen.

De flesta olyckor orsakas av felhantering. Det finns en 18-årsgräns för hantering av fyrverkerier men trots detta skadas ofta minderåriga i fyrverkeriolyckor.

Restriktioner från MSB

För att få skjuta raketer med styrpinne behöver man, från 2019, ha tillstånd från kommunen för användning av explosiv vara. Man behöver även genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) godkänd utbildningsanordnare. Detta innebär i normalfallet att privatpersoner ej får använda eller köpa denna typ av produkt.

Bestämmelserna har införts för att MSB har uppmärksammat att raketer med styrpinne varit överrepresenterade i olycksstatistiken. Syftet med förändringen är att förebygga olyckor.

10 råd för säkrare fyrverkerier

Nedan följer tio tips för ett säkrare fyrverkeri. Punkterna är sammanställda av MSB, polisen och Brandskyddsföreningen. Tänk på att det är viktigt att planera fyrverkeriet i dagsljus, att inte avfyra vid stark vind samt att visa hänsyn till grannar.

  • Kontroll och reklamation

Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

  • Ta god tid på dig

Förbered ditt fyrverkeri i god tid och ha koll på väder och vind.

  • Var nykter

Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

  • Använd bruksanvisningen

Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.

  • Tumregel: håll ej en tänd fyrverkeripjäs i handen

Håll aldrig en tand fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

  • Luta dig inte över

Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

  • Rätt avstånd

Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkeripjäser så följ alltid bruksanvisningen.

  • Vänta med att gå fram

Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.

  • Tänk på riskerna

Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.

  • Visa hänsyn

Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.


Vi önskar alla en trygg och säker nyårsafton!

Publicerad den:

Senast ändrad: