Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Nytt nummer 113 13

113 13 är ett nytt nummer som du ringer för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Tjänsten kommer från SOS Alarm och du kan ringa dygnet runt. Om det är omedelbar fara för någons liv är det förfarande 112 som gäller.

 

Bakgrunden till numret är ett regeringsuppdrag. SOS Alarm har tilldelats uppdraget att i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram numret som ska vara ett stöd för både kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga centrala myndigheter och allmänhet vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

 

Det kan handla om en större storm, en influensaepidemi, eller översvämning. Är du till exempel orolig att vägen till jobbet är översvämmad eller om kranvattnet är drickbart då är 113 13 rätt nummer att ringa. Man kan också ringa och lämna information på 113 13. Läs mer på SOS Alarms hemsida.

Produktion Cityweb