Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

SMHI uppgraderat till en klass 3-varning

SMHI har nu uppgraderat den väntade stormen till en klass 3-varning, den värsta sorten. Det innebär stora risker för skador på människor och egendom.

 

Stormen gör att tågtrafiken ställs in på sträckor där risken är stor att träd faller ned över spåren. Vägtrafikanter varnas att ge sig ut på vägarna. Anpassa hastigheten och planera resan i god tid.

 

Föräldrar med barn i förskolan och fritidsverksamhet uppmanas att hämta hem sina barn så tidigt som möjlig. Du kan läsa mer om stormen på följande webbplatser:
Krisinformation.se
Länsstyrelsen i Halland
Vädervarningar på SMHI 
Trafikverkets webbplats
Hallands Nyheter

Sveriges Radio

Produktion Cityweb