Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Upprättande av mottagningsplats

Vi har idag övat tillsammans med Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Polismyndigheten, Försvarsmakten och Göteborgs universitet, avdelningen förradiofysik för att vara mer redo för ett radioaktivit utsläpp på Ringhals.

 

Årligen sker en övning i antingen Varbergs, Kungsbackas eller Marks kommun avupprättande av mottagningsplats för personer som bor i den inre beredskapszonen, vilket innebär en radie på 12 km från reaktorerna.

 

I år var övningen i Varberg och det övergripande målet var att upprätta en mottagningsplats i Sparbankshallen för att se om platsen är lämplig (nuvarande mottagningsplatsen är Håstenskolan) samt att få kunskap och förståelse för de olika aktörernas ansvar och roller på platsen. Ett delmoment under övningen var att ”ta tid” på flödet för att kunna beräkna hur lång tid det skulle ta att slussa igenom alla 20 000 i riskzonen.

 

Idag har det varit 107 stycken figuranter som har tilldelas särskilda rollkort medfrågeställningar, genomgått personavsökning och registrerats. 83 stycken från de olika aktörerna har varit med och övat samt 15 stycken övningsledare.

 

Sammanställningen kommer länsstyrelsen att använda sig av och kommer att ligga som ett underlagför framtida eventuella beslut om utrymning.

Figuranterna fick undersökas för att se fall deras kläder eller de själva var kontaminerade med strålning.

Produktion Cityweb