Om oss

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund vars uppgift är att verka för skydd mot oönskade händelser inom Varbergs och Falkenbergs kommuner. Vi arbetar inom ett brett område som sträcker sig från traditionell räddningstjänst till förebyggande och krisberedskap.

Räddningstjänsten Väst


Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund vars uppgift är att verka för skydd mot oönskade händelser inom Varbergs och Falkenbergs kommuner. Vi arbetar inom ett brett område som sträcker sig från traditionell räddningstjänst till förebyggande och krisberedskap. Våra förhållningssätt är professionellt och nytänkande.

Vår målsättning är att antalet oönskade händelser ska minska. Detta gör vi bland annat genom utbildning, information och tillsyn. Om en oönskad händelse trots allt inträffar är målet att responstiderna ska minska genom fler mindre räddningsenheter som är spridda över förbundets verksamhetsområde och ett stort frivilligt engagemang från allmänheten.