Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR)

Räddningstjänsten Väst är medlemmar i Nätverket jämställd räddningstjänst som verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla ska trivas, känna sig trygga och välkomna.

 NJR arbetar för en räddningstjänst som levererar en jämställd service till invånarna och idag består NJR av ungefär 80 räddningstjänster samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), SKR och Sobona. Huvudansvaret för att driva NJR:s utveckling framåt och skiftar från år till år mellan olika räddningstjänster och under 2021 är vi värdorganisation.

Nätverket jämställd räddningstjänst:

  • Vara en plattform för kunskap och erfarenhetsutbyte.
  • Öka intresset för jämställdhetsfrågor genom dialog och samverkan.
  • Skapa opinion och påverka räddningstjänster och myndigheter.
  • Inspirera och utveckla medlemmarna inom jämställdhetsområde.

Räddningstjänsten Väst värdorganisation 2021

Räddningstjänsten Väst arbetar aktivt för att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Vi strävar efter en räddningstjänst där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart. Därför gör det oss extra stolta och glada att vi under 2021 var värdorganisation för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR).


NJR
NJR:s hemsida kan du läsa mer om jämställdhetsarbetet inom räddningstjäsnten.

Följ NJR:s arbete på LinkedIn.
Produktion Cityweb