Politik

Den politiska styrningen för förbundet utgörs av direktionen som består av ledamöter från de båda medlemskommunerna Varberg och Falkenberg.

25 sep 2023

Beredskapsveckan-vecka 39

Vad gör du om du drabbas av ett längre strömavbrott? Hur klarar du dig om värmen i din bostad och vattnet i kranen försvinner och internet ligger nere? Om ditt betalkort slutar fungera och mobiltelefonen slocknar? Att klara sig utan samhällets hjälp i sju dagar är att ha hemberedskap. Och då är det bra att ha övat!

19 sep 2023

Fler frivilliga ger ökad trygghet!

Alla bränder är små till en början, en tidig insats kan göra stor skillnad! Räddningstjänsten Väst har sedan länge arbetat med frivilliga. Genom ett nytt pilotprojekt, Delta, ska det bli enklare att involvera fler privatpersoner och på så sätt öka tryggheten.

05 sep 2023

Brandman på jobbet-dagen! En dag för Sveriges alla beredskapsbrandmän och deras huvudarbetsgivare!

I dag på Brandman på jobbet-dagen, 5 september, vill vi rikta ett tack till alla arbetsgivare och familjer för att vi får låna era anställda, sambos, makar, mammor och pappor!