Politik

Den politiska styrningen för förbundet utgörs av direktionen som består av ledamöter från de båda medlemskommunerna Varberg och Falkenberg.

07 dec 2022

Policy för hållbar utveckling beslutad

Direktionen har tagit beslut om en Policy för hållbar utveckling. Policyn beskriver Räddningstjänsten Västs arbete med hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt hur vi bidrar till FNs globala mål för en hållbar utveckling*. Men att arbeta med hållbar utveckling är inget nytt för oss.

05 dec 2022

Test av Viktigt Meddelande till Allmänheten

I dag, den 5 december är det åter dags att testa utomhuslarmet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Testet genomförs klockan 15.00.

01 dec 2022

Brandvarnardagen 1 december

En fungerande brandvarnare kan ge dig en extra minut när du verkligen behöver den. Brandvarnaren kan vara skillnaden mellan liv och död. När testade du din senast?