Direktionens sammanträden

Planerade datum för direktionens sammanträden under 2023. Med reservation att datum och tid kan ändras.

Datum och tid

Plats

2023-01-16 klockan 13.30

Räddningstjänsten Varberg

2023-03-06 klockan 09.00

Räddningstjänsten Varberg

2023-06-12 klockan 13.30

Räddningstjänsten Falkenberg

2023-10-02 klockan 13.30

Räddningstjänsten Varberg

2023-12-11 klockan 13.30

Räddningstjänsten Varberg

Senast publicerad:

Senast publicerad: