Direktionen består av tolv ledamöter. Stevan Vasic saknas på bild.

Direktionen

Direktionen, tolv ledamöter från Varbergs och Falkenbergs kommun, är de som hanterar övergripande frågor gällande vårt förbund, Räddningstjänsten Väst.

Direktionen för Räddningstjänsten Väst utgör vår politiska styrning. Deras mandat är motsvarande kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens i en kommun.

Direktionen hanterar övergripande frågor, såsom mål och budget. De hanterar inte operativa frågor eller direkta personal- och verksamhetsfrågor.

Direktionen består av tolv ledamöter, sex från respektive kommun. Av dessa sex är tre ordinarie och tre ersättare. Ordföranden utgörs alltid av en ledamot från Falkenberg och vice ordförande utgörs alltid av en ledamot från Varberg. I sittande direktion är det Miranda Bodiroza som är ordförande och Morgan Börjesson som är vice ordförande. Ledamöterna sammanträder fyra till fem gånger per år.

Direktionens ledamöter

Direktionen består av ledamöter från Varbergs och Falkenbergs kommuner.


Falkenberg ordinarie

Varberg ordinarie

Miranda Bodiroza (S)

miranda.bodiroza@pol.falkenberg.se


Morgan Börjesson (KD)

bo.ivar.morgan.borjesson@varberg.se


Björn Jönsson (S)

bjorn.jonsson@pol.falkenberg.se


Monita Eriksson (SD)

monita.eriksson@varberg.se


Stig Agnåker (C)

stig.agnaker@pol.falkenberg.se

Ing-Marie Berggren (S)

ing-mari.gustafsson.berggren@varberg.se


Falkenberg ersättare

Varberg ersättare

Alexandra Allansson (KD)

alexandra.penteusallansson@pol.falkenberg.se


Peter Sjöholm (M)

sven.peter.sjoholm@varberg.se


Kjell Kristiansson (L)

kjell.kristiansson@pol.falkenberg.se


Karl-Johan Wiktorp (L)

karl.johan.wiktorp@varberg.se


Stevan Vasic (M)

stevan.vasic@pol.falkenberg.se


Lennart Johansson (S)

lennart.johansson@varberg.se


Senast publicerad:

Senast publicerad: