Handlingsprogram

Förbundet är skyldiga enligt lag att ha ett handlingsprogram. Syftet med handlingsprogrammet är att det ska vara ett styrdokument för ett bättre skydd mot olyckor med målet att färre ska omkomma, färre ska skadas och mindre ska förstöras.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, ska varje kommun ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten. LSO är en målstyrd lagstiftning med en övergripande intention om att färre ska omkomma, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Kommunerna är skyldiga att ta fram handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser, i vilka det ska formuleras mål som ska syfta till att uppnå de nationella målen. Målen och utformningen av den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor.

Här kan du ta del av Räddningstjänsten Västs Handlingsprogram Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad:

Senast publicerad: