Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Om direktionen 

Direktionen, tolv ledamöter från Varbergs och Falkenbergs kommun, är de som hanterar övergripande frågor gällande vårt förbund, Räddningstjänsten Väst.

Direktionen för Räddningstjänsten Väst utgör vår politiska styrning. Deras mandat är motsvarande kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens i en kommun. 

Direktionen hanterar övergripande frågor såsom vision, verksamhetsidé, mål, inriktning och ekonomi. De är hanterar inte operativa frågor eller direkta personal- och verksamhetsfrågor. 

Direktionen består av tolv ledamöter, sex från respektive kommun. Ordföranden utgörs alltid av en ledamot från Falkenberg och vice ordförande utgörs alltid av en ledamot från Varberg. I sittande direktion är det Rebecka Kristensson som är ordförande och Tobias Carlsson som är vice ordförande. 

Ledamöterna sammanträder fyra till fem gånger per år. 

Foto: Räddningstjänsten Väst 

Produktion Cityweb