Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Upphandling

När det gäller upphandling samarbetar Räddningstjänsten Väst med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet och därmed underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens. 

Samarbetet ska förenkla och möjliggöra för Räddningstjänsten Väst att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter.


Vid upphandling och under avtalsperioden kontrolleras att entreprenörer och leverantörer i alla led fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.


Mer information gällande samarbetet se dokument nedan:

Infoblad Skatteverket.pdf

Produktion Cityweb