Vår verksamhet

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund som verkar för skydd mot olyckor inom Varbergs och Falkenbergs kommuner.

Styrning

Den politiska styrningen består av en direktion med ledamöter från de båda medlemskommunerna, Varberg och Falkenberg. Direktionen hanterar övergripande frågor, såsom mål och budget. Förbundsdirektören har sedan det övergripande ansvaret för ekonomi-, personal- och verksamhetsfrågor.

Uppdrag

Räddningstjänsten Väst uppdrag är att ansvara för kommunal räddningstjänst samt förebyggande skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Vi arbetar utifrån att åstadkomma ett bättre skydd mot olyckor där färre ska omkomma, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Mer om vårt förebyggande arbete och räddningstjänst kan du läsa om i vårt Handlingsprogram här.

Verksamheten finns på de tio orterna Varberg, Falkenberg, Kungsäter, Skällinge, Väröbacka, Veddige, Tvååker, Vessigebro, Fegen och Ullared.

Arbetet mot vision och mål

Vi skapar kvalitet i vårt uppdrag genom att vi arbetar mot vår vision och mål. Du kan läsa mer om vision, mål och målstyrning här. 

Lite annat om oss

Räddningstjänsten Väst har ungefär 260 medarbetare och de är allt från brandmän brandingenjörer, verksamhetsutvecklare, IT-strateg till ekonom, kommunikatörer och larmoperatörer.

Vi har en logga som består av ett antal olika element.

Karta över Räddningstjänsten Västs verksamhetsområde

Vapenskölden symboliserar organisationens grundfundament att skapa trygghet genom skydd mot oönskade händelser.

Stjärnan, den åttauddiga, symboliserar organisationens grundläggande ledord som är kunskap, nytänkande, flexibilitet, inspiration, omtanke, öppenhet, mod och mångfald.

Kikaren symboliserar en utåtriktad organisation som är nyfiken på vad som händer i omvärlden.

Vågen betyder kraft och förändringsvilja och är en symbol för vårt läge vid västkusten.

Senast publicerad:

Senast publicerad: