Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Omsorg

Enheten omsorgs uppdrag är att arbeta främjande, förebyggande och stödjande för att skapa förutsättningar för att så långt som möjligt undvika allvarliga händelser och kriser samt att uppnå ökad trygghet.Kontakt
Celine Winroth
Enhetschef
E-post: celine.winroth@rvast.se
Produktion Cityweb