Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Folkhälsa och trygghet

Folkhälsouppdraget i Varbergs kommun består av att leda och samordna Folkhälso- och trygghetsrådet samt Trygg i Varberg. I arbetet ingår även att stödja kommunen i tygghetsarbetet och i det brotts- och drogförebyggande arbetet.

Uppdraget bygger främst på en överenskommelse, som tas fram vart fjärde år, mellan kommunen, polisen och regionen. Till överenskommelsen hör en handlingsplan med främjande och förebyggande insatser. Huvuddelen av vårt uppdrag innebär att driva, samarbeta och samverka i dessa insatser tillsammans med andra aktörer. Några av insatserna är Ansvarsfull alkoholservering och dopningsarbetet 100 % ren hårdträning samt eventen SeniorVBG och Säker sommar. Vi är även delaktiga i arbetet med medborgarlöfte och grannsamverkan.

Sammanfattningsvis innebär uppdraget att vara:
  • Samordnare för Trygg i Varberg.
  • Kommunal samordnare för trygghetsfrågor och brottsförebyggande frågor.
  • Kommunal samordnare för drogförebyggande frågor .

Produktion Cityweb