Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Förebyggande brandskydd

Alla har ett eget ansvar att skydda sig mot brand och olyckor, ett ansvar som ökar om du är fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet.


Genom information, rådgivning och tillsyner hjälper vi dig att fullfölja de skyldigheter som lagen om skydd mot olyckor beskriver. Dagligen möter vår personal olika grupper i samhället för att prata om brand- och olycksförebyggande åtgärder. 


Vi utövar även speciell tillsyn över farliga verksamheter där olyckor kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö, exempelvis industrier som hanterar radioaktiva och giftiga ämnen.


Enheten ansvarar även för tillståndsgivning och tillsyner enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.


För tillstånd och tillsyner har myndigheten rätt att ta betalt enligt fastställd taxa.


Tillsynsplan
Här kan du läsa vår Tillsynsplan för 2021.
Produktion Cityweb