Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Trygghetsarbete och social hållbarhet

Räddningstjänsten Väst arbetar för ett tryggt samhälle, för alla, där vi arbetar med social hållbarhet och trygghetsskapande arbete. 

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I ett socialt hållbart samhälle har alla människor oavsett kön, ålder, socioekonomisk och etnisk tillhörighet samma möjligheter att ta del av det goda samhället. Det är en grundförutsättning för ett välfungerande samhälle med sund livsmiljö och god tillväxt. 

Inom social hållbarhet skiljer sig uppdragen till Räddningstjänsten Väst åt från respektive kommun. Brotts- och drogförebyggande arbete ingår också inom social hållbarhet och vi har för Varbergs kommun i uppdrag att stödja och samordna detta arbete. Vår upplevelse av trygghet är avgörande för vår trivsel, vårt beteende och vår hälsa. Inom brotts- och drogförebyggande arbetar vi i nära samarbete med kommunen, Polisen och Region Halland. 

Räddningstjänsten Väst samverkar med Polisen i arbetet kring trygghet och trivsel i bostadsmiljön genom Grannsamverkan. Grannsamverkan syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.

Produktion Cityweb