Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

KSC

Vår kommunsamordningscentral, KSC, är bemannad dygnet runt. Här finns alltid någon som svarar i telefon. 


Ett av målen med KSC är att ha en aktuell lägesbild i våra kommuner vad det gäller operativa insatser men också för andra oönskade händelser. KSC utgör navet i en krisledningssituation för kommunerna. Vid behov används även räddningsstationen i Falkenberg. Kommunens samordningsstaber återfinns då på dessa platser.


Larmottagning 

I KSC sitter larmoperatörer som spindel i nätet för Räddningstjänsten Väst. De har kontakt med många olika aktörer och hanterar till exempel trygghetslarm, jourer, automatlarm, inbrottslarm, överfallslarm och kameraövervakning för kommunerna och de kommunala bolagen.

Larmoperatörerna är på plats dygnet runt.

Trygghetslarm

Till KSC är cirka 2 700 trygghetslarm kopplade. När trygghetskunden larmar ser larmoperatörerna till att en trygghetspatrull eller hemtjänsten åker ut till kunden.

Automatlarm

Hantering av automatlarm och inbrottslarm utgår från KSC, samt all utalamering. För kontaktuppgifter se ruta till höger.Foto: Räddningstjänsten Väst

Kontakt
Driftchef, KSC
Christina Nyberg
christina.nyberg@rvast.se

Automat- och inbrottslarm
Hans Andersson 
Driftledare, KSC
driftledare@rvast.se
 
Produktion Cityweb