Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Samordning och stöd

Här samordnas verksamhetsstödet i syfte att mer effektivt och med högre kvalité kunna stödja, samordna och skapa förutsättningar för verksamhetsområdenas arbete. 

Enheten är uppdelad i fyra samordningsområden bestående av fordon och materiell, internutbildning, externutbildning, metod och teknik samt ett femte område i form av Kommunsamordningscentralen (KSC) som leds av en driftchef.

Kort beskrivning av samordningsområdena

Fordon och materiell har i uppgift att hantera inköp samt service och underhåll av just fordon och materiell.
Internutbildning har i uppgift att tillse att personalen är utbildad och övad för att kunna använda utrustning och metoder i syfte att möta de av uppdraget ställda kraven.
Externutbildning har i uppgift att förbereda den enskilde på att självständigt kunna förebygga och eventuellt hantera oönskade händelser.
Metod och teknik ska förädla arbetsmetoder och tillhörande teknik i syfte att underlätta genomförandet.

Kontakt
Patrik Josefsson
Enhetschef
E-post: patrik.josefsson@rvast.se
Produktion Cityweb