Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Skydd mot olyckor

Inom verksamheten Skydd mot olyckor ryms Förebygga och förbereda, Räddning med det skadeavhjälpande arbetet och Räddningsstyrkor i beredskap.  


Ett av våra tre mål är att korta responstiderna, vilket enkelt uttryckt innebär att den drabbade ska få hjälp snabbare. Vi pratar om "kritisk responstid" vilken är tiden från det att något inträffar tills någon gör något, en första insats. Den första insatsen kan vara allt från att försöka släcka elden med en handbrandsläckare till att påbörja hjärt- och lungräddning. För att kunna korta den kritiska responstiden behöver vi involvera fler aktörer, över hela vårt verksamhetsområde, men också stärka den enskildes förmåga att agera och reagera om och när något inträffar. 


Vår verksamhetsidé säger: 

”Vi ska tillsammans med andra skapa trygghet genom skydd mot oönskade händelser!"


Första insatsperson 

Under 2016 utbildade vi våra undersköterskor för att kunna agera i rollen som första insatsperson. Detta är ett steg i ledet att tillsammans med andra skapa trygghet. Undersköterskorna larmas ut av SOS om de kan vara snabbare på plats än räddningsstyrkan. I samma syfte inledde vi ett samarbete med Securitas väktare i Ullared. Allt för att de drabbade ska kunna få hjälp så snabbt som möjligt. Minuter och sekunder kan vara skillnaden mellan liv och död. 


Glommen, i Falkenbergs kommun, är ett av de samhällen som det tar lite längre tid för oss att köra till - även med blåljus. Orten var den första där vi testade "frivillig insatsperson". Om något inträffar får de frivilliga ett sms av SOS om vad som hänt och var och sedan kan de välja att ta sig till platsen för att göra en första insats i väntan på räddningstjänsten. Läs mer om Frivillig insatsperson här. Andra orter som också har Frivillig insatsperson är Sibbarp, Dagsås, Älvsered, Slöinge och Karl Gustav. 


Arbetet fortsätter sedan till hösten med att implementera Frivillig insatsperson på fler orter. 
Vi vill stärka den enskildes förmåga att agera när något händer, exempelvis en brand eller ett sjukdomsfall. Stärkt enskild förmåga är de privatpersoner som vi rustat rent utbildningsmässigt för att kunna göra en första insats. I nästa cirkel i figuren ovan kommer personal från räddningstjänsten. Vi kommer gärna och hjälper er - men helst inte med blåljusen på. Vi arbetar hellre förebyggande och lär er hur ni exempelvis kan stärka ert brandskydd i hemmet. 


Aktiv mot brand

Vi deltar i en nationell kampanj, Aktiv mot brand, som syftar till att stärka brandskyddet för privatpersoner runt om i Sverige. Lokalt i Varberg och Falkenberg arbetar vi med hembesök där vi besöker kommuninvånarna i hemmet och ställer korta frågor om just brandskyddet. Läs mer om hembesök här


Aktiv mot brand erbjuder en gratis sms-tjänst där du kan få påminnelse om att testa din brandvarnare, du väljer själv med vilket tidsintervall du ska få din påminnelse. Registrera dig här

Tillsynsplan 2020
Här kan du läsa vår Tillsynsplan för 2021.
Produktion Cityweb