Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

KSC

Vår kommunsamordningscentral, KSC, är bemannad dygnet runt. Här finns alltid någon som svarar i telefon. 


Ett av målen med KSC är att ha en aktuell lägesbild i våra kommuner vad det gäller operativa insatser men också för andra oönskade händelser. KSC utgör navet i en krisledningssituation för kommunerna. Vid behov används även räddningsstationen i Falkenberg. Kommunens samordningsstaber återfinns då på dessa platser.


Larmottagning 

I KSC sitter Larmmottagarna som spindel i nätet med Räddningstjänsten Västs telefonväxel och har kontakt med många olika aktörer. Man har till exempel jourer och beredskaper, inbrottslarm, automatlarm, överfallslarm och kameraövervakning för kommunerna och de kommunala bolagen.
Larmmottagarna är på plats dygnet runt.

Trygghetslarm

Till KSC är det också cirka 2 400 trygghetslarm kopplade. De samtal som kommer in gällande just trygghetslarmen tas emot för att sedan larma ut trygghetspatrullerna eller hemtjänsten.

Automatlarm

Hantering av automatlarm och inbrottslarm utgår från KSC, samt all utalamering. För kontaktuppgifter se ruta till höger.   Kontakt
Christina Nyberg
Driftchef, KSC
010-219 30 00

Automat- och inbrottslarm
Roger Banck
Driftledare, KSC
driftledare@rvast.se
010 -219 30 09

Hans Andersson 
Driftledare, KSC
driftledare@rvast.se
010-219 30 21
 
Produktion Cityweb