Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Krisberedskap

En kris eller samhällsstörning är en företeelse eller händelse som hotar och skadar det som ska skyddas i samhället. 

Arbetet under en händelse 

Vid en samhällsstörning ansvarar Varberg och Falkenbergs kommuner främst för att samordna samhällets resurser för att bland annat skydda liv, hälsa och egendom samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. 

En samhällsstörning kräver ofta extra åtgärder och resurser av kommunen. För att åtgärder och resurser ska samordnas för att göra mest nytta, aktiveras en särskild krisledningsorganisation. Denna organisation kan aktiveras dygnet runt årets alla dagar via kommunens tjänsteman i beredskap (TiB), vilken tillhandahålls av Räddningstjänsten Väst..

Ytterligare information och tips om hur du kan förbereda dig inför olika samhällsstörningar och kriser finner du här eller på dinsakerhet.se. 

Säkerhetsutvecklarna hos Räddningstjänsten Väst stödjer Varbergs och Falkenbergs kommuner inom området krisberedskap genom att bland annat planerar, utbilda och öva kommunens förvaltningar och bolag utifrån identifierade och analyserade risker.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser” 
Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Krisinformation.seKontakt
Tina Källström 
Säkerhetsutvecklare
E-post: tina.kallstrom@rvast.se 
 
Om krisen kommer
Få mer tips om din krisberedskap i hemmet här.  
Produktion Cityweb