Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Krisberedskap

En kris eller samhällsstörning är en företeelse eller händelse som hotar och skadar det som ska skyddas i samhället. 

Arbetet under en händelse 

En samhällsstörning kräver ofta extra åtgärder och resurser av kommunen. För att åtgärder och resurser ska samordnas så att de gör mest nytta aktiveras en särskild krisledningsorganisation. Denna organisation kan aktiveras dygnet runt årets alla dagar via kommunens tjänsteman i beredskap (Tib), vilken tillhandahålls av Räddningstjänsten Väst.

Stöd till drabbade 

För att ge stöd till personer som drabbats av en allvarlig händelse och som är i behov av psykiskt och socialt omhändertagande finns stödfunktionen POSOM. Uppdraget för POSOM är att erbjuda psykiskt och socialt omhändertagande till drabbade och deras närstående när kommunens eller samhällets ordinarie verksamheter, exempelvis kommunens sociala jour, inte klarar av att hantera hjälpbehovet. Räddningstjänsten Väst är samordnare för Varbergs och Falkenbergs POSOM-grupper. Läs mer om POSOM här

Ditt ansvar

Du har det primära ansvaret för att skydda ditt liv och din egendom. Det innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att hantera och begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Du har också ett ansvar att förbereda dig för olika typer av samhällsstörningar såsom elavbrott eller avbrott i dricksvattenförsörjningen. När samhället drabbas av allvarliga störningar på grund av exempelvis en storm måste samhällets resurser prioriteras. Detta kan innebära att endast sjukhus och vissa äldreboenden kan förses med ström. Under en samhällsstörning eller kris kan du få information om läget via kommunens webbplats, sociala medier samt via Sveriges radio.

Ytterligare information och tips om hur du kan förbereda dig inför olika samhällsstörningar och kriser finner du här eller på dinsakerhet.se. 

Viktigt meddelande till allmänheten 

I de fall det är fara för liv och hälsa eller skada på egendom och miljö kan ett så kallat Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) sändas i radio och TV. I samband med att meddelandet sänds bryts övriga sändningar. Meddelandet upprepas därefter inom fem minuter. I vissa fall ljuder även ett VMA utomhus. Hur den signalen låter samt information om vad du kan göra då finns att ta del av i filmen nedan.Säkerhetsutvecklarna hos Räddningstjänsten Väst stödjer Varbergs och Falkenbergs kommuner inom området krisberedskap genom att bland annat planerar, utbilda och öva kommunens förvaltningar och bolag utifrån identifierade och analyserade risker.

Tillbaka till Säkerhet och folkhälsa

Kontakt
Tina Källström 
Säkerhetsutvecklare
E-post: tina.kallstrom@rvast.se 

Therese Jouper 
Säkerhetsutvecklare 
E-post: therese.jouper@rvast.se 
Om krisen kommer
Få mer tips om din krisberedskap i hemmet här
Produktion Cityweb