Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Trygg i Varberg

Nätverket Trygg i Varberg (TiV) - vi samverkar för trygghet och hälsa

Folkhälso- och trygghetsarbetet sker inom respektive förvaltning och samordnat genom TiV, som är ett nätverk tillsatt av Folkhälso- och trygghetsrådet. Arbetet med en socialt hållbar utveckling är en ständigt pågående process och TiV är en motor i det kommunövergripande samarbetet. Fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet, riktade till såväl barn och unga som till seniorer. Medlemmarna som ingår utses av respektive förvaltningschef eller motsvarande. 

Vi ingår i Trygg i Varberg 
Karin Nilsson, utvecklingsledare, Räddningstjänsten Väst, samordnare för TiV tfn: 010-219 30 42, mobil: 070-268 85 02 karin.nilsson@rvast.se

Richard Hiller, kommunpolis, Lokalpolisområde Varberg
Tfn: 010-566 02 60, mobil: 070-296 97 20, richard.hiller@polisen.se 

Tina Wallin, utvecklingsstrateg, Kultur- och fritidsförvaltningen,
tfn: 070-811 57 59, kristina.wallin@varberg.se

Martina Wetterstrand, verksamhetschef elevhälsan, Barn- och utbildningsförvaltningen tfn: 070-840 06 75, martina.wetterstrand@varberg.se

Matthew Wallace Wolcott, biträdande rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen tfn: 070-568 84 36, matthew.wallace.wolcott@varberg.se

Sophia Croona, strateg för social hållbarhet, Region Halland
tfn. 072-171 56 25, sophia.croona@regionhalland.se

Ronny Andersson, säkerhetssamordnare, Räddningstjänsten Väst
tfn: 010-219 30 14, ronny.andersson@rvast.se

Annika Eklöv, fysisk planerare, Stadsbyggnadskontoret 
tfn: 0340-881 54, annika.eklov@varberg.se

Mats Oljelund, inkluderingsstrateg, Kommunstyrelsens förvaltning  
tfn:072-151 61 95, mats.oljelund@varberg.se

Andreas Lindqvist, landskapsarkitekt, Hamn- och gatuförvaltningen, 
tfn: 0340-882 73, andreas.lindqvist@varberg.se

Susanne Bergenheim, utvecklingsledare, Socialförvaltningen, 
tfn: 073-388 19 73, susanne.bergenheim@varberg.se

En kan inte göra allt. 
Alla kan göra något. 
Tillsammans kan vi göra mycket!

Överenskommelse
Här finner du aktuell överenskommelse mellan kommun, polis och Varbergsnämnden (period 2018-2021). 

Tillhörande handlingsplan se här.  

Lägesbild 2017 ligger som grund för överenskommelsen med tillhörande handlingsplan. 
Kontakt
Karin Nilsson samordnare för Trygg i Varberg
E-post: karin.nilsson@rvast.se
Telefonnummer: 010-219 30 42 
Produktion Cityweb