Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Trygg i Varberg

Nätverket Trygg i Varberg (TiV) - vi samverkar

för trygghet och hälsa

Folkhälso- och trygghetsarbetet sker inom respektive förvaltning och samordnat genom TiV, som är ett nätverk tillsatt av Folkhälso- och trygghetsrådet. Arbetet med en socialt hållbar utveckling är en ständigt pågående process och TiV är en motor i det kommunövergripande samarbetet. Fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet, riktade till såväl barn och unga som till seniorer. Medlemmarna som ingår utses av respektive förvaltningschef eller motsvarande. 

I nätverket finns representation från Varbergs kommun, polisen, Region Halland genom Varbergsnämnden och Räddningstjänsten Väst.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss via vår e-post:
tiv@rvast.se

En kan inte göra allt. 
Alla kan göra något. 
Tillsammans kan vi göra mycket!

Överenskommelse
Här finner du aktuell överenskommelse mellan kommun, polis och Varbergsnämnden (period 2018-2021). 

Tillhörande handlingsplan se här.  

Lägesbild 2017 ligger som grund för överenskommelsen med tillhörande handlingsplan. 
Produktion Cityweb