Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Trygg i Varberg

Trygg i Varberg (TiV) är ett nätverk för samverkan i folkhälso- och trygghetsfrågor.


Arbetet sker inom respektive förvaltning/organisation. Det drivs och samordnas genom TiV, som är tillsatt av Folkhälso- och trygghetsrådet. Vår samverkan utgår från de globala hållbarhetsmålen, framförallt aspekter som berör den sociala dimensionen. Fokus ligger på det främjande och förebyggande perspektivet, allt ifrån den fysiska miljöns utformning till insatser riktade till såväl barn och unga som till seniorer. 


Fokusområden för perioden 2018-2021
• Barn och ungas fysiska- och psykiska hälsa
• ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)
• Trygghet och säkerhet

I nätverket finns representation från Varbergs kommun, polisen i Varberg, Region Halland genom Lokal nämnd Varberg samt Räddningstjänsten Väst. Kontaktpersonerna som ingår i samverkansnätverket utses av förvaltningschef eller motsvarande.

En kan inte göra allt. 
Alla kan göra något. 
Tillsammans kan vi göra mycket!

Överenskommelse
Här finner du aktuell överenskommelse mellan kommun, polis och Varbergsnämnden (period 2018-2021). 

Tillhörande handlingsplan se här.  

Lägesbild 2017 ligger som grund för överenskommelsen med tillhörande handlingsplan. 
Produktion Cityweb