Våra mål

Vår målsättning är att antalet oönskade händelser ska minska. Detta gör vi bland annat genom utbildning, information och tillsyn. Om en oönskad händelse trots allt inträffar är målet att responstiderna ska minska genom fler mindre räddningsenheter som är spridda över förbundets verksamhetsområde och ett stort frivilligt engagemang från allmänheten.

Våra medlemskommuner har tagit fram tre övergripande mål som vi arbetar efter. Utefter dessa har direktionen tagit fram utvecklingsmål för varje enskilt målområde.

Övergripande mål

  1. Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka.
  2. Antalet oönskade händelser ska minska.
  3. Responstiderna ska minska.

Utvecklingsmål

Direktionen har tagit fram fyra utvecklingsmål inom området skydd mot olyckor. Nedan presenteras utvecklingsmålen till våra tre övergripande mål.

  1. Responstiden vid en olycka ska minska med fokus på den kritiska responstiden.
  2. Den enskildes kunskap och förutsättningar att förebygga oönskade händelser ska öka.
  3. Få fler att agera vid en olycka.
  4. Tillsammans med andra minska antalet och konsekvenserna av olyckor.

Senast publicerad:

Senast publicerad: