Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Eldning

Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Trädgårdsavfall eldas i många trädgårdar vid vissa tidpunkter på året. Till trädgårdsavfall räknas ris, kvistar och grenar. Att elda avfall är förbjudet! 


Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark. Du behöver däremot INTE anmäla när du ska elda till räddningstjänsten (detta gäller även påsk- och valborgseldar).


Råd och anvisningar vid eldning

  • Ha alltid uppsikt över elden!
  • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2x2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
  • Släckredskap måste finnas till hands, exempelvis räfsor, spadar och vattenslang eller vattenkanna.
  • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112!
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
  • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök.
  • Undvik att elda då det blåser. 
Filmen nedan visar hur du eldar säkert i trädgården. 

 

 

Brandriskprognos
Brandriskprognos görs varje morgon mellan 1 maj till 15 september och gäller ett dygn om inte annat anges, läs mer om den här

Falkenbergs kommuns lokala hälsoföreskrifter 5§

Eldning av löv , kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 15 maj - 15 september. All eldning på övrig tid ska ske så att det ej vållar olägenhet för omkringboende.  Läs mer på Falkenbergs kommuns hemsida
Brandsäkerhet i hemmet
Brandskyddsföreningen Sverige har tagit fram en gratis e-utbildning om brandsäkerhet i hemmet. Testa dina kunskaper och passa på att lära dig mer. Lycka till!

Utbildningen finns på fem olika språk. Klicka här för att komma till utbildningen.
Produktion Cityweb