Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Frivillig insatsperson 

Frivillig insatsperson är en metod för att öka tryggheten på olika orter. Det är allmänheten och de boende själva som utgör de Frivilliga insatspersonerna. Precis som namnet antyder är det helt frivilligt, det finns inga krav eller skyldigheter däremot möjligheter! Möjligheten att hjälpa sina medmänniskor och bidra till en ökad trygghet där man bor. 

Räddningstjänsten Väst har verksamhet på tio orter i Varbergs och Falkenbergs kommuner. På landsbygden utanför dessa orter
tar det längre tid innan hjälpen når fram vid en olycka. 

Räddningstjänsten Väst har som mål att minska tiden från det att en oönskad händelse inträffar tills att den drabbade får hjälp. Den första direkta
hjälpen behöver inte komma från samhällets organiserade hjälpresurser
utan det viktiga är att det är någon som gör något snabbt, exempelvis en
privatperson - det kan vara du. För att öka tryggheten även på andra orter stödjer därför Räddningstjänsten Väst människor på landsbygden med att ha en egen förstärkt förmåga för en första insats vid en oönskad händelse. Vi kallar detta för Frivillig insatsperson.

För att uppnå största nytta så väljs de byar eller orter ut där det tar längst
tid för räddningsstyrkorna att komma fram, samtidigt som det måste finnas
ett rimligt urval av människor att delta. 

Frivillig insatsperson i Glommen, Dagsås, Sibbarp, Älvsered, Slöinge, Karl Gustav och Okome
Räddningstjänsten Väst har startat upp Frivillig insatsperson, för att öka tryggheten på orterna. Detta innebär att du som boende i Glommen, Dagsås, Sibbarp, Älvsered, Slöinge, Karl Gustav eller Okome ska vara beredd på att det intitialt kan komma hjälp från allmänheten när du larmar 112.

De Frivilliga insatspersonerna, Fip, har fått en utbildning av räddningstjänsten för att känna sig bättre rustade att fungera i rollen som Fip när en olycka inträffar på orten. Utbildningen består av fyra block som är uppdelade i en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen innehåller brand, sjukvård och trafikolycka samt drunkning.

SMS
De frivilliga insatspersonerna får information via SMS då en olycka inträffar
i deras närhet. Informationen innehåller en beskrivning om vad som
har hänt och var det har inträffat. Personerna kan då välja att ta sig till olycksplatsen och fungerar som frivilliga insatspersoner, i väntan på att räddningstjänsten och/eller ambulansen anländer.

Att delta som Frivillig insatsperson är givetvis helt frivilligt och ska bara
jämföras med vilken privatperson som helst som hjälper till vid en olycka.
Du har därför inga skyldigheter, inte heller några rättigheter men många
möjligheter!
  • Inga skyldigheter - att delta är helt frivilligt. Det finns inga förväntningar att göra något utöver vad man som privatperson ska/kan göra.
  • Inga rättigheter - det finns inga rättigheter att göra något som inte en privatperson får göra, alltså inte bryta mot trafikregler, inte förstöra annans egendom med mera.
  • Många möjligheter - du ökar tryggheten och skyddet mot oönskade händelse där du bor. Du har väldigt stora möjligheter att göra skillnad genom att hjälpa dina medmänniskor som befinner sig i en akut kris eller olycka.
Produktion Cityweb