Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Rapport efter frivillig insats

När du har varit på en insats som Frivillig insatsperson, Fip, vill vi att du fyller i rapporten nedan för att ge oss information. Rapporten blir en kvittens på att Fip varit framme på platsen. Den är också ett viktigt underlag för att vi ska kunna se om och vilka åtgärder som vidtagits men också för att vi ska kunna följa upp projektet med Frivillig insatsperson. 

Datum:    

   
Händelse:     Brand
Trafikolycka
Drunkningstillbud
Hjärtstopp

   
Ort:    

   
Tid:    

   
Var ni först på skadeplats?     Ja
Nej

   
Hur lång tid tog det innan räddningstjänsten
kom till platsen, cirka?
   

   
Beskriv vad ni gjorde och vilken effekt ni
upplevde att det gav:
   

   
Övriga kommentarer:    

   
Namn:    

   
Telefonnummer:     

   
E-postadress:    

   
   
   

 

 

Kontakt
Har du frågor eller funderingar kopplat till rapporten? Kontakta Anna så hjälper hon dig. 
Anna Sandberg
Samordnare
Telefon: 010-219 30 51
Produktion Cityweb